MODUL Projekty

VŠE PRO ÚSPĚCH PROJEKTU

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné neefektivní porady, opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu: nastavení projektového týmu a úroveň oprávnění jednotlivých členů, seznam projektových činností (PBS), nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik a jejich předcházení. Dokumenty k projektu se ukládají v knihovně a všechny informace najdete v přehledném dashboardu.

Sdílení informací, úkolů a termínů

S využitím konceptu úkolů, který propojuje všechny agendy myTEAM®, vědí všichni členové projektu, kdo má na čem pracovat a s jakými termíny. Projektový manažer i sponzor vidí všechny úkoly najednou v projektovém dashboardu. K úkolům lze připojit odkaz na dokumenty v DMS. Vše je sdíleno bezpečně na základě nastavení přístupových práv.

Harmonogram

Každý projekt musí mít definovaný harmonogram. myTEAM® umožňuje jeho rozdělení na potřebný počet etap. Pro snadnější řízení jsou k dispozici milníky projektu, samozřejmostí jsou nástroje pro sledování plnění projektu a sledování odchylek. Náklady lze mimo harmonogram sledovat pomocí BPS dle plánu odpracovaných hodin, nákladů nebo jejich kombinací.

Sledování finančního plánu

myTEAM® vám umožní vyhodnocovat plnění cílů projektu, nákladů, termínů a jiných závazků. Průběžně sledujete finanční a obchodní plán a máte tedy kontrolu nad úspěšnou realizací projektu. Celý proces je jasný a transparentní.

Řízení rizik

U větších projektů je velmi důležité evidovat možná rizika. S myTEAM® můžete rizika účinně řídit a minimalizovat jejich dopady. Přes propojení na úkoly můžete do řízení rizik zapojit i ostatní členy týmu.

ROZŠÍŘENÍ O PODPISOVÝ ŘÁD Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který umožňuje předem nadefinovat pravidla pro schvalování jednotlivých projektů. Pro verzi Enterprise je již součástí.

Neustálý přehled nad projektem po časové i finanční stránce

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin