Petr Sazovský, BIKE FUN

Finanční ředitel

„Objednávky nyní vystavujeme mnohem důsledněji. Dříve jsme je řešili jen mailem, měli jsme smlouvu a to nám stačilo. Nový myTEAM je v tomto směru neoblomný, objednávka prostě musí existovat, aby mohla být následně zaúčtována faktura. A to je procesně naprosto správně, vyhneme se tak mnoha nesrovnalostem.“

Pusťte si video, kde se dozvíte více!

 

Raul Stuchlík, MARLENKA

Výkonný ředitel

“Produkt myTEAM reprezentuje pro MARLENKU nový nástroj podporující řízení vnitropodnikových procesů. Jsem rád, že jsme se rozhodli ho nasadit. Je to produkt vyžadující nový přístup od jednotlivců a celé firmy. Každý střední nebo velký podnik by měl mít podobný nástroj, který umožní mimo jiné v jednotném prostředí zadávat a zpracovávat projektové, rutinní a systémové úkoly.”

Přečtěte si více informací o projektu v případové studii nebo si pusťte video!

 

Patrik Elbl, DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Vedoucí odboru IT/CIO

Administrativy je v dopravním podniku moře. Věděli jsme, že potřebujeme komplexní a moderní software pro správu dokumentů, který zaměstnancům zajistí bezpečný přístup k interním datům a dokumentům včetně možnosti vyplnit nezbytné elektronické formuláře. A chtěli jsme, aby zavedení nového DMS řešení narovnalo stávající vnitřní procesy a zefektivnilo je.”

V případové studii se dozvíte více podrobností o projektu. Podívejte se také na video!

 

Miroslav Hampel, KVADOS

Generální ředitel

“Růst společnosti KVADOS a charakter její činnosti generuje významné množství projektů a s nimi související dokumentace. Zavedení myTEAM nám přineslo systém do evidence projektů, projektovým manažerům nástroj pro evidenci stavu úkolů, jednotné místo pro evidenci veškeré projektové dokumentace a platformu pro sdílení informaci. Díky myTEAM se nám podařilo digitalizovat většinu papírových žádanek a schvalování, a to nejen faktur, nepřítomností, ale i směrnic, tankovacích karet apod. Dnes je myTEAM centrálním evidenčním a procesním nástrojem pro řízení KVADOSu, místem, kde se koncentruje naše know-how, ale také nástrojem pro rychlé vyhledání všech potřebných dat díky DMS. Můžeme tak dále růst a zůstat efektivní.”

Martin Šoun, TRAVEL FREE

System Consultant

„KVADOS je pro nás doslova životním partnerem. Začalo to rozhodnutím, že si vybereme kvadosácký VENTUS. Postupem času jsme začali používat další produkty. Vyměnili jsme pokladní systém za myCASH, nasadili manažerský informační systém. Jak firma roste, snažíme se procesy formalizovat. V tuto chvíli probíhá velký projekt na elektronickou kancelář myTEAM. Těšíme se, že veškeré formuláře a dokumenty budou snadno dostupné na jednom místě.“

Tomáš Kondělka, MULTICRAFT GROUP

Předseda představenstva

„Sáhli jsme po nástroji pro úkolování. Osobně ho užívám s kolegy z managementu hodně aktivně. Další pracovníci pak tak, že dostanou úkol a odpoví na něj. Osvědčil se v přehledné organizaci úkolů v celé skupině STAMPA, při jednotné evidenci a zadávání úkolů více lidem najednou i sledování jejich plnění. Máme tak o úkolech výborný přehled. Proto hodláme myTEAM používat napříč MULTICRAFTem jako jednotnou platformu komunikace. Chceme znovu naučit lidi spolu komunikovat a spolupracovat. A myTEAM je moderní komunikační nástroj pro spolupráci, s dohledatelnou evidencí všeho. To je přesně to, co potřebujeme.“

Petr Mitura, DÉMOS TRADE

Člen představenstva

„Naši interní komunikaci, úkoly, dokumenty administrujeme v myTEAM, kde nás čekají určité aktualizace, aby systém byl pro naše lidi přehlednější, jednodušší, přátelštější. Podstatné ale je, že při implementaci všech řešení vždy fungovalo, že co jsme si domluvili, to platilo. Když bylo třeba a projekt finišoval, kolegové z KVADOSu napjali své síly a věnovali se mu naplno. A toho si velmi ceníme.“

Astur & Qanto
Bike Fun International
Classic Invest
DAKO CZ
Démos trade
Dopravní Podnik Ostrava
Expert Elektro
FEBE Craft
K+B PROGRES
M&M REALITY
Marlenka
MW-DIAS
NEXIA International
PSP Engineering
RÚ Hrabyně
Teplárna České Budějovice
Travel FREE
TZMO Czech Republic

 Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz      

 Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme:
+420 597 403 403 | obchod@kvados.cz

Kontaktujte nás