MODUL Porady

EFEKTIVNÍ PORADY

Porady jsou nedílnou součástí každého projektu. Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. Výhody evidence porad pomocí myTEAM® jsou zřejmé: je možné se kdykoliv vrátit k zápisům z porad, ověřit, kdo se schůzek účastnil, zobrazit si analytické pohledy na porady a úkoly i prohlédnout program porad naplánovaných do budoucna.

Příprava porady

Pomocí myTEAM® plánujete program porady podle témat, priorit a časového rozvržení. Jako organizátor i účastník sledujete stav porady ve fázi příprav i realizace. Pozvete vždy ty správné účastníky a nastavíte reálný časový plán. Žádná porada se také neobejde bez správy úkolů, které z ní vyplývají.

Zápisy z porad

Systém publikuje zápis z porady podle stanovených pravidel. Lze jej pořídit online rovnou během porady a vygenerovat všem účastníkům utomaticky. Zaznamenávána jsou také důležitá rozhodnutí z porady, úkoly se účastníkům zobrazí v centrálním úkolovníku.

Průvodce poradou

Provedeme vás organizací porady od A do Z. Průvodce pomůže se sestavením agendy a rezervací zdrojů. Usnadňuje prezentaci cílů a programu a revizi úkolů.

Série porad

myTEAM® zjednodušuje organizaci opakujících se porad. Seskupuje je do sérií, které souvisejí nebo se opakují. V sérii vystupují pravidelní účastníci nebo body programu. Můžete si také nadefinovat četnost nebo místo konání.

Propojení s kalendářem

Stanovte si vhodný termín porad díky propojení s kalendářem známého prostředí MS Outlook.

ROZŠÍŘENÍ O MANAŽERSKÝ REPORTING Ve verzi Enterprise nabízíme propracovaný manažerský reporting, díky kterému budete mít přehled o plnění úkolů v týmu. Data si můžete filtrovat podle osob i projektů a sledovat termíny.

Možnosti pro snadnou organizaci a řízení porad

Stanovení termínů pomocí propojení s MS Outlook

Pohledy a filtry pro rychlou orientaci v poradách

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin