MODUL Žádanky

SCHVÁLENÍ DOVOLENÉ NA JEDEN KLIK

Žádanky o nepřítomnost i jejich schvalování jsou v systému myTEAM® řešeny elektronicky a maximálně automatizovaně. Nebudete tedy trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Elektronický přehled

Zaměstnanci mohou přes webové rozhraní plánovat volno, žádat o ně své nadřízené a poté sledovat, v jakém stavu se jejich žádost aktuálně nachází. Vy jako manažer budete mít dokonalý přehled o plánovaných dovolených, předejdete tak problémům s nevhodně zvolenými termíny dovolené s ohledem na bezproblémové fungování organizace. Výhodou je neodmyslitelně tvorba podkladů pro mzdovou agendu.

Princip úkolů

Veškeré procesy jsou postaveny na principu úkolů, které lze doplnit o e-mailové notifikace. Řešitel má několik způsobů, jak úkol vyřešit – schválit, zamítnout nebo třeba vrátit k doplnění. Zaměstnanec je zpětně informován o způsobu vyřízení jeho žádosti. Systém hlídá řádnou aktualizaci skutečné doby nepřítomnosti generováním úkolu na potvrzení nástupu a ukončení nepřítomnosti.

Kontrola zůstatku

V okamžiku uložení nepřítomnosti je prováděna kontrola, zda nedošlo k překročení zůstatku nároků na nepřítomnost a kontrola překryvů žádostí o nepřítomnost. Systém eviduje jak aktuální zůstatek dovolené, tak i již žádané dny nepřítomnosti před jejich čerpáním.

Další možnosti

V nastavení modulu je možné zažádat o dovolenou v zastoupení, využít půlden dovolené, nastavit schvalovatele a to, který uživatel může vidět dovolené ostatních
uživatelů. Dále je možné definovat, o jaký typ volna může zaměstnanec žádat – dovolená, sick day, lékařské ošetření či náhradní volno.

ROZŠÍŘENÍ O CESTOVNÍ PŘÍKAZY Zjednodušte si evidenci služebních cest. Získáte přehled o pracovních cestách svých zaměstnanců i úplné informace k zaúčtování. Pro verzi Enterprise je již součástí.

Akce žádosti
o nepřítomnost

Rychlé vyřízení dovolené s možností kontroly zůstatku

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin