MODUL Vytěžování

AUTOMATICKÉ VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ

DOCU-X OCR umožňuje rychle a efektivně zakládat dokumenty a jejich metadata v myTEAM®. Díky učícímu se algoritmu postupně zdokonaluje výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a s přibývajícím počtem zpracovaných dokumentů si systém automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Rychlé pořízení záznamů

Systém je založen na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dat. S přibývajícím počtem zpracovávaných dokumentů si systém automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu (šablony) a dle klíčových slov. Pokud je pro daného dodavatele zpracován dostatečný počet dokumentů, lze nastavit automatický průchod dokumentu modulem a může být prakticky eliminován ruční zásah obsluhy při vytěžování. Poté se automaticky založí nový záznam např. faktury přijaté v aplikaci myTEAM®.

Validace vytěžených dat

Systém podporuje automatickou kontrolu vytěžovaných i zadaných údajů vůči číselníkům v systému myTEAM®. Pokud je hodnota chybná, je vytěžený atribut zvýrazněn a je vypsán důvod chyby. Systém umožňuje využívat jak přednastavené validace, které jsou nativní součásti DOCU-X OCR, tak i validaci na úrovni databáze pomocí uložených procedur. Díky tomu jsou validace velmi flexibilní a dají se nastavit dle požadavků konkrétního dokladu.

Neomezený počet vstupů

Díky vytěžovaní dokumentů na serveru umožňuje systém zpracovávat dokumenty z libovolného počtu vstupů (skenovacích pracovišť nebo
vstupů elektronických dokumentů). Vytěžování není vázáno na konkrétní místo, lze ho provádět z různých poboček nebo z domu, a to pro neomezený počet uživatelů.

Libovolné typy dokumentů

Díky učícímu se algoritmu můžete vytěžovat libovolné typy dokumentů, např. faktury přijaté, objednávky vydané, příjemky, dodací listy, technické dokumenty, formuláře a další. Systém je schopen se naučit vytěžovat data z různých strukturovaných nebo polo-strukturovaných dokumentů, díky čemuž se výrazně snižuje chybovost pořízených dat.

Systém umožňuje vytěžovat širokou škálu údajů a eliminuje ruční zásahy

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin