MODUL Směrnice

INTERNÍ KOMUNIKACE NA JEDNIČKU

Modul Směrnice umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i sledovat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o seznámení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje řádné a průběžné splnění legislativních požadavků.

Přehledná evidence

myTEAM® přináší přehlednou evidenci a zdroj informací pro zajištění korektní správy směrnic. Odstraňuje nekoordinované zásahy a ruční řízení procesů. Silnou stránkou modulu je snadné vyhledávání v evidenci směrnic dle parametrů. Systém zjednodušuje interní komunikaci, lze informovat jen o provedených změnách.

Potvrzení seznámení

myTEAM® zajišťuje proces seznámení se směrnicemi v závislosti na příslušných rolích. Generuje úkol k přečtení vždy pouze na relevantní skupinu osob nebo jednotlivce. Šetří čas a snižuje riziko finančních pokut při auditech a inspekcích.

Rychlý nástup nových zaměstnanců

Pomáháme zrychlit proces nástupů zaměstnanců do společnosti i při změně pozice. Pomocí promyšleného workflow se novému kolegovi automaticky vygenerují hned při nástupu všechny směrnice, se kterými se má seznámit.

Automatizace procesů

Systém řídí procesy pomocí automatických úkolů doplněných o notifikace. Zahrnuje fáze od přípravy přes připomínkování, schvalování až po publikování směrnice. Podporuje proces vzniku nových směrnic pomocí průvodců, které lze tvořit ze šablon. Průběžně kontroluje a hlídá platnost nebo určený termín pro revizi.

ROZŠÍŘENÍ O PODPISOVÝ ŘÁD Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces vzniku a připomínkování směrnic, včetně schválení finální verze odpovědnými osobami. Pro verzi Enterprise je již součástí.

Automatická průkaznost přečtení směrnic pro audit

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin