MODUL Service Desk

ŘÍZENÍ POŽADAVKŮ

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk, který obsahuje nejen evidenci a rychlé řízení těchto požadavků, ale také vyhodnocování kvality interních služeb (OLA) mezi týmy či odděleními.

V jednoduchosti je síla

Zadávání požadavků jsme zjednodušili tak, aby byl předmětem především obsah požadavků bez nutnosti znalosti složitých procesů. Zadavatel vyplní jednoduchý formulář s definicí problému či potřeby a ihned zakládá požadavek. V tu chvíli se generuje úkol na řešitele.

Management požadavků

Díky automatizované definici se požadavky prioritizují a zaměstnanci mají jasno, kdy a co mají řešit. Modul Service Desk podporuje libovolný počet skupin, které požadavky řeší, takže požadavky na základě své kategorie přistanou vždy na správném stole.

Konfigurace procesů

Za touto jednoduchostí se skrývají možnosti nastavení času, který mají řešitelé na splnění požadavku. Pro usnadnění se nastaví pravidla pro každou kategorii požadavků. Podle toho je nastaven také řešitel a termín. Při provozu již není čas řešit nastavování jednotlivých požadavků, vše se proto v procesu posouvá dle předem definovaných pravidel.

Možnost diskuze

U každého požadavku lze diskutovat nad daným problémem nebo se třeba jen doptat na detaily. Není nutné vše řešit přes proces a zdlouhavě si přehazovat požadavek tam a zpět – stačí se domluvit! V diskusi se zobrazují komentáře vzniklé kdykoliv a kdekoliv v procesu, takže vše najdete na jednom místě.
Filtrování požadavků dle kritérií
Fulltextové vyhledávání v požadavcích
Využití DMS pro práci s dokumenty u každého požadavku

Rychlé vyřešení nejasností v zadání

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin