MODUL Objednávky vydané

ELEKTRONICKÝ OBĚH

Modul Objednávky vydané pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění objednávky s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

Přehledná evidence

S modulem Objednávky vydané získáte snadný přehled o stavu objednávek. Systém odstraňuje nekoordinované odesílání objednávek e-maily a ruční řízení procesů. Výhodou je snadné vyhledávání v evidenci objednávek dle různých kritérií. Také jednoduše určíte zodpovědnost za schválení i plnění objednávky a tím zjednodušíte interní komunikaci. Žádná objednávka nezapadne a nezůstane nevyřízená.

Schvalování objednávek

myTEAM® zajišťuje proces schválení objednávky dle nastaveného podpisového řádu pro povinné schvalovatele nebo ad hoc. Je možné doplnit i další schvalovatele dle aktuální potřeby. Pro každé schválení se generují úkoly vždy pouze na relevantní skupinu pracovníků nebo jednotlivce.

Automatizace procesů

Procesy jsou řízeny s využitím generace automatických úkolů doplněných o notifikace. Řešíme fáze od přípravy objednávky přes schvalování až po vyřízení objednávky. Pro udržení jednotné metodiky a snadnější tvorbu nových objednávek je využíván
průvodce založením objednávky. Díky automaticky generovaným úkolům je zajištěno, že žádná objednávka nezůstane nezpracována.

Vazba na smlouvy a faktury přijaté

Díky vazbě objednávek vydaných na smlouvu lze jednoduše sledovat, jaké je finanční plnění příslušné rámcové smlouvy. Stejně tak lze sledovat, kolik faktur přijatých bylo pořízeno k objednávce a zda nebyl finanční objem objednávky přečerpán. U objednávky lze zadat podklady k zaúčtování dle středisek, zakázek a činností. Tyto podklady se pak automaticky využívají i v rámci procesu schvalování faktur přijatých.

ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ MODULY Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces vzniku a připomínkování. Pro efektivní vytěžování objednávek využívejte také software OCR. Modul naplno využijete při integraci s moduly Smlouvy, Faktury a Katalog.

Přehled všech objednávek včetně jejich stavů

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Nemovitosti

Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

WordPress Lightbox Plugin