MODUL Nemovitosti

ŘÍZENÍ PROVOZU

Nejen s více nemovitostmi, ale i s jednou může být spoustu práce. Ze zákona je totiž nutné provádět nejrůznější kontroly, odečty a další činnosti. Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku, nevyhnete se také pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov s ním zvládnete i pravidelnou péči o firemní vozový park.

Sjednocení řízení nemovitostí

Principem modulu je sjednocení řízení v oblasti správy nemovitostí do jednoho pracovního prostředí. Modul přináší dohled a kontrolu nad stávajícím stavem budov s cílem zajistit veškerou dokumentaci a zkoordinovat postupy vedoucí ke kvalitnější údržbě, přehlednější komunikaci a snížení nákladů na provoz. Taková integrace řízení sníží chybovost a poruchovost.

Správa budov

Modul Nemovitosti je vhodný pro menší a střední podniky. Základem je evidence objektů a jejich údajů. Každá nemovitost má svého správce, což může být některý z interních zaměstnanců nebo i firma, která objekt externě spravuje. Samozřejmostí je možnost zadávat ad hoc úkoly k nemovitostem komukoliv ve společnosti, a máte-li zakoupen také modul Smlouvy, můžete si je k nemovitostem přikládat.

Pravidelné kontroly

U nemovitostí je možno evidovat libovolný počet plánovaných revizí, které v pravidelných intervalech vytvářejí úkoly na správce. Správcem
může být zaměstnanec vaší společnosti nebo externí firma. V druhém případě si pouze zkontrolujete, že se revize opravdu provedla. Pokud je třeba, lze k takové revizi založit i ad hoc úkol pro jakýkoliv případ.

Dokumenty, úkoly

K jednotlivým nemovitostem je možné vkládat dokumenty, jakou jsou například výkresy nebo stavební deník. Je také možné zadat úkoly na
jednoho nebo více řešitelů, tak aby byl přehled nad ukončením jednotlivých činností, např. opravou.

Usnadňuje správu nemovitostí včetně plánování revizí a údržby

myTEAM® je flexibilní – vyberte si moduly, které potřebujete

Podatelna

Kompletní správa přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí..

Porady

Pokud se všichni účastníci na poradu dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých praktických zkušeností a osvědčené metodologie. 

.

Projekty

Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu, nastavení a hlídání rozpočtu i evidenci rizik pro jejich předcházení. 

DMS

Používejte moderní nástroj na řízení životního cyklu dokumentů. Všechny dokumenty jsou spolehlivě uloženy na jednom místě a oprávněné osoby k nim mají přístup odkudkoliv. Už nikdy nebudete hledat platnou verzi dokumentu anebo pátrat po předchozích zněních. 

Směrnice

Modul umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow řídit procesy i hlídat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení o přečtení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje splnění legislativních požadavků.

Smlouvy

Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až po zánik. Využijte know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení tohoto typu dokumentů.

Faktury přijaté

Modul umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy od založení přes schválení až po případné přenesení faktury do informačního systému. Díky vazbě na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

Service desk

Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk.

Žádánky

Přejděte na elektronickou evidenci žádanek o nepřítomnost. Nemusíte trávit čas či utrácet peníze za práci, kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít nad stavem žádanek neustále přehled.

Vytěžování

Rychlé a efektivní zakládání dokumentů a jejich metadat. Díky učícímu se algoritmu se postupně zdokonalují výsledky vytěžení dat. Celý proces učení probíhá na pozadí a systém si automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Objednávky vydané

Modul pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení až dodání. Je možné sledovat finanční plnění s vazbou na faktury přijaté nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

WordPress Lightbox Plugin