Business Process Management (BPM)

Dub 8, 2019

Jaké jsou nejdůležitější faktory, které je třeba zohlednit při výběru nástrojů pro Business Process Management a čím mohou být nástroje BPM prospěšné při procesu digitalizace? Máme pro vás několik užitečných tipů.

Jak správně vybrat BPM?

Nejdůležitějším faktorem je dosažení, co největší shody v úrovni a rozsahu řízení procesů v dané organizaci. V případě kvalitně definovaných procesů, vytvořených metodik a formalizovaných směrnic je snadnější zavádět komplexnější nástroje pro jejich řízení procesů.

Pokud organizace má své procesy řízené většinově neformálně, tedy s absencí detailního popisu nebo jasně vytvořené matice kompetencí v kompetenčním modelu, může být obtížná implementace sofistikovaných nástrojů pro BPM.
Jednoduše řečeno kvalita a složitost nástroje by měla odpovídat aktuálnímu stavu a potřebě konkrétní organizace. A jeho nasazení by mělo přinést evoluci nikoliv revoluci. Nereálná očekávání mohou být naopak klíčovým faktorem neúspěchu.

Čím mohou být nástroje pro BPM nejvíce prospěšné v procesu digitální transformace organizace?  

Mohou především zrychlit řízení díky např. automatizované distribuci úkolů, dokumentů a informací. V oblasti řízení úkolů sledování a vyhodnocování v čase. V oblasti dokumentů pak především v eliminaci hledání.

Co mohou organizace udělat pro to, aby co nejefektivněji snížily komplexitu svých podnikových procesů a celého pracovního prostředí?

Zjednodušováním a odstraněním spousty výjimek, které podnikové procesy komplikují. Při implementaci nástrojů BPM je vhodné se zaměřit na standardní procesy a neztrácet čas s implementací složitých procesů plných odchylek.
Je to jednodušší řešit pomocí nástrojů adhoc. Určitě je vhodné před implementací konkrétních procesů vyhodnotit množství uživatelů, kteří jejich automatizovanou podporu nástroje budou využívat. A nezbytné je také vyhodnotit finanční hodnotu, za jakou úsporu při automatizace procesu přinese a jeho důležitost v klíčových business procesech zákazníka.

Celé řízení projektů je o plnění úkolů a důkladné práci s dokumenty. Jak efektivně řídit své a zadané úkoly, to se dočtete v dalších článcích!

Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz

© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena. Loga a jména produktů jsou ochrannými
nebo registrovanými ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jiných držitelů.

WordPress Lightbox Plugin