Automatické testy aneb chyba jako výzva

Zář 30, 2019

Také máte pocit, že se současná doba zrychluje? Lidé se přesunují z místa na místo mnohem rychleji, globální informace se šíří rychlostí blesku a stále častěji přicházejí na trh produkty i software, které ve srovnání s těmi předešlými nemají zásadní přidanou hodnotu. Přesto se nás výrobci snaží přesvědčit, že je musíme mít. A jaksi náhodou mají elektronická zařízení některých výrobců dobu životnosti jen o málo delší, než je jejich záruční doba.

Už nějakou dobu si kladu otázku, jak trendům v nákupním chování nepodlehnout. A z pohledu mé pracovní pozice a odpovědnosti za kvalitní výrobu v KVADOSu naopak zajistit, aby náš software byl stále lepší, vybaven novými funkcionalitami, které vám usnadní a zpříjemní práci a přispějí k její vyšší efektivitě. S každým zásahem do fungujícího systému totiž vzniká riziko zavlečení chyb. Odborná literatura k tomu říká: „Pokud chcete dodávat kvalitní software, musíte při každé implementaci nové funkcionality nebo opravě chyby otestovat veškerou funkcionalitu programu a realizovat takzvané regresní testy.“ Jak to ale řešit v praxi? Jak otestovat pokud možno všechny funkcionality, ve všech zákaznických verzích a specifikacích, a zároveň zajistit, aby vám nová verze byla dodána ve slíbeném čase a za akceptovatelné náklady na testování?

Automatické UI testy

V řešení tohoto rébusu nám již několik let pomáhají automatické UI testy. Testy uživatelského rozhraní simulují práci uživatele a dle definovaných testovacích scénářů procházejí jednotlivé funkčnosti a identifikují případné chyby. Například při testování zákaznické cenotvorby prověřuje automatický test cca 200 případů kombinací a zjišťuje, zda se systém chová správně.  Ani používání automatických testů bezchybnost nezaručí. Některé funkcionality nejsou zkrátka pomocí automatických testů testovatelné. Obvykle se jedná o oblasti, které pro otestování vyžadují připojení periferií, chyby mohou být způsobeny také specifickými požadavky na výkon nebo se projeví až při souběžné práci uživatelů. Příčinou však může být i nepokrytý scénář, tedy že daná operace či oblast není do testování zahrnuta. V těchto případech pak postup do automatických testů ihned doplníme a při dalším testování jsme už schopni definovanou chybu odhalit.

Zavedli jsme metodu měření počtu neodhalených chyb v uvolněných verzích. Výsledky ukazují, že u projektů, kde jsou již automatické testy implementovány, došlo k výraznému snížení počtu incidentů. Automatické testy se tak pro nás staly určitým standardem a společně s vývojem nového produktu nebo verze začínáme paralelně vyvíjet i metody jeho testování. Každopádně nespíme na vavřínech a také v oblasti kvality a testování pracujeme na inovacích a zlepšeních s jediným cílem – být vám spolehlivým dodavatelem.

Jiří Vidlář
výrobní ředitel, KVADOS

Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz

© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena. Loga a jména produktů jsou ochrannými
nebo registrovanými ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jiných držitelů.

WordPress Lightbox Plugin