Slovník pojmů v oblasti DMS

Lis 16, 2020

Zkratkami se to v dnešní době hemží nejenom v kancelářích. Tady jsou ty nejčastější zkratky a pojmy, na které při výběru DMS můžete narazit.

 

ECM – Enterprise Content Management (systém pro správu podnikového obsahu)

DMS – Document Management System (systém pro řízení a správu dokumentů)

CMS – Content Management System (systém pro řízení a správu dokumentů)

METADATA – údaje k dokumentu pro jeo třídění a vyhledávání

OCR – vytěžování dokumentů, převod grafického textu do evidenčních hodnot

WORKFLOW – pracovní postup pro práci s dokumenty

ARCHIVACE – poslední fázeživotního cyklu dokumentu, např. přesun na jiné úložiště

SKARTACE – odstranění nepotřebných dokumentů, regulováno legislativou (zákon o spisové službě)

 

 

WordPress Lightbox Plugin