Pryč s papírovými zápisky

Bře 22, 2019

Jsou tací, kteří si, byť jen ze zvyku, píší výstupy z porady do zápisníku nebo na obyčejný papír, ale ruku na srdce, kdo z nich má disciplínu si konkrétní úkoly zaznamenat do svého úkolovníku. Agenda Řízení porad přinesla v této věci velký skok díky jednoduché možnosti tvořit zápis elektronicky, přímo na poradě.

 Pojďme si připomenout argumenty obhájců papíru:

„Já si to píšu jen pro sebe.“

I kdyby to dělal každý účastník, je reálné, že zápis všech bude jednotný? Když už to píšete, nechcete se podělit i s ostatními? Jak zápis distribuovat, kdo ho bude přepisovat?

„Lidé jsou na papír zvyklí.“

Zvyklí jsme byli všichni na mnohé. Je však potřeba se zamyslet na přidanou hodnotou a časem, který vám může elektronický zápis ušetřit!

„Nikdo na sebe nechce vzít břímě zapisovatele.“

Ale pokud to někdo udělá, slouží to všem. Je-li tedy porada správně organizována, je úkolem organizátora zajistit zápis, a zodpovídá za jeho obsah a distribuci. Velmi se nám osvědčila metoda, kdy se zápis promítá projektorem a vidí na něj v reálném čase úplně každý z účastníků. Kdokoli může připomínkovat, když mu zapsaná informace není srozumitelná nebo jasná, a to především u zadávaného úkolu. Přidanou hodnotou je pak zpravidla okamžitý zápis ze schůzky, a zároveň ušetřený čas při přepisování svých poznámek.

 

Pokud vás zajímají další témata v oblasti řízení porad, doporučujeme tyto články:

WordPress Lightbox Plugin