CO MÁ BÝT VÝSTUPEM Z PORADY? PŘECE ÚKOL!

Zpět na články Úkolování je nejčastějším výsledkem každé porady: úkoly jsou měřitelné a schopnost sledovat jejich plnění je klíč k úspěchu. Ano, jedním z dalších cílů bylo mít v průběhu porady kdykoliv možnost vytvořit úkol pro jakoukoliv osobu nebo skupinu. A...

HLAVNÍ VÝHODY DMS A VYUŽITÍ V PRAXI

Zpět na články Systém myTEAM® zastává všechny funkce DMS a nad ně přidává řízené procesy – workflow. Už na začátku procesu zakládání dokumentu se k němu přidávají základní evidenční informace (takzvaná metadata). Podle nich se pak vyhodnocuje, jak se proces bude krok...

ROZDĚLENÍ ROLÍ NA PRACOVNÍ PORADĚ

Zpět na články Byť je příprava na poradu velmi důležitá, klíčová je realizace. Popíšeme si základní rozdělení rolí na poradě. Organizátor Osoba, která poradu naplánovala. Měla by: Udržovat téma vzhledem k probíranému bodu programu. Usměrňovat zbytečné diskuze na...

OPUSTILI JSME TECHNOLOGII MICROSOFT SHAREPOINT

Zpět na články Jak naše zkušenosti s poradami přibývaly a agendu jsme postupně rozšiřovali, narazili jsme i na technologické omezení, a to technologii Microsoft SharePoint, kterou jsme neměli plně v rukou. A tak mnoho nápadů, jak zefektivnit náš nástroj, na toto...

JAK NA PŘÍPRAVU PRACOVNÍ PORADY?

Zpět na články Pravděpodobně každý z nás už zažil poradu, kdy odpočítával minuty do jejího konce. Důvodů může být spousta a my si pojmenujeme ty nejčastější:Jste účastníky porady, která se vás vůbec netýká.Neznáte cíl porady, protože organizátor zanedbal přípravu.Na...
Kontaktujte nás