MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ

 

ÚKOLOVNÍK

Manažerská kontrola nad plněním úkolů – Centralizace úkolů na jedno místo – Zakládání vlastních i skupinových úkolů – Úkoly z automatizovaných procesů – Kategorizace úkolů a podúkolů – Filtrování podle termínů, priorit, rolí apod. – Grafická přívětivost díky panelům

Ve výkonu manažerské činnosti je stěžejním cílem dosáhnout požadovaných výsledků prostřednictvím úkolování. Zadání úkolů však ještě vždy neznamená splnění těchto úkolů v termínu. Základní modul pomáhá s řízením a organizaci úkolů a šetří čas a energii v rámci dotazování svých podřízených na průběh plnění úkolů. Jedním z hlavních benefitů je jeho vzájemné provázání a koncentrace úkolů na jedno místo.

 • máte vždy přehled o zadaných úkolech vlastních i skupinových
 • můžete vytvářet vzájemnou hierarchickou strukturu úkolů
 • systém za vás hlídá termíny a upozorňuje na ně
 • máte spoustu možností, jak s úkoly dále pracovat – rozdělit je dle priorit, termínů nebo zadání, měnit termín i řešitele, připojovat dokumenty, sledovat plnění a mnoho dalšího

myTEAM® posiluje vzájemnou spolupráci mezi manažery a podřízenými. Zkvalitňuje a zrychluje komunikační proces v týmech.

Chcete si přečíst více o správném úkolování? Přejděte na naše články!

 

 

MOBILNÍ ÚKOLOVNÍK

Řízení úkolů v mobilu – Sledování aktuálního dění – Možnost rozhodování odkudkoliv – Nadčasový design ikon

V dnešní době si lze stěží představit životní bez mobilního telefonu. Přesouvá se zde většina manažerských činností. Řízení týmu pomocí e-mailové komunikace, plánování a řízení aktivit, sdílení informací, práce s dokumenty, nákupy a jiné. Cílem mobilního úkolovníku je přinést manažerskou oporu kdekoliv a kdykoliv. Proto je také nový myTEAM® vyvíjen pro mobilní zařízení. Modul zahrnuje veškeré výhody centrální úkolovníku, navíc umožňuje odkudkoliv např. schválit fakturu nebo delegovat práci kolegům. Přináší možnosti podívat se na své vlastní úkoly, jimiž je nutné se zabývat.

Pomáhá a podporuje také práci s přiloženými dokumenty.  Potřebujete-li dokument schválit, předpokládá se, že si ho lze nejen komfortně přečíst, ale ho přeposlat nebo upravit.

 

 

VEDENÍ PORAD

myTEAM® umožňuje zjednodušit přípravu, realizaci a kontrolu požadovaných výstupů z porad. Pro snadnou organizaci schůzek je připraven průvodce poradou.

 • jednoduše vyberete termín porady, systém je propojen s kalendářem Outlooku
 • máte k dispozici seznam účastníků, rozdělených na interní a externí
 • pomocí plánování obeznámíte účastníky s potřebnou přípravou na poradu
 • program porady plánujete podle témat, priorit a časového rozvržení
 • ke každému bodu programu můžete připojit dokumenty nebo odkazy
 • související nebo opakující se porady můžete evidovat v sériích
 • výstupem z porady by vždy měly být úkoly, vy je máte všechny po ruce
 • po poradě snadno publikujete zápis

myTEAM® pomáhá výrazně zvýšit účinnost porad. Přispívá k lepší organizaci, dodržení harmonogramu a plnění úkolů z porad.

Chcete si přečíst více o výhodách procesně řízených porad? Přejděte na naše články!

 

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Administrace projektů – Sdílení informací o projektu – Řízení pracovníků – Sledování plnění úkolů – Dodržování harmonogramu – Monitoring a kontrola – Hlídání zásadních milníků – Regulace nákladů – Evidence dokumentů – Vyhodnocení projektu

Modul Projektové řízení vám přinese praktický uživatelský nástroj, s kterým bude vedení projektů snadnější a přehlednější. Prostřednictvím modulu každý pracovník ví, na čem má pracovat, jaké termíny mají zadané úkoly, jaké jsou milníky projektu, případně jaká mohou nastat během projektu rizika.

 • všechny informace k projektu najdete vždy na jednom místě – úkoly s termíny, dokumenty, kontakty a všechna klíčová rozhodnutí
 • máte přehled nad celým týmem a víte, kdo se stará o jeho realizaci, včetně dostupných kontaktů
 • máte jistotu bezpečného sdílení informací řízením přístupových práv a oprávnění dle určených rolí v rámci projektového týmu
 • sledujete finanční a obchodní plán projektu a zvyšujete ziskovost
 • máte po ruce vyhodnocování naplnění cílů projektu, nákladů, termínů a jiných závazků
 • nezbytnou součástí je také správa rizik a zaznamenávání zkušeností do nápravných opatření

Jako manažer jste díky systému myTEAM® vždy informován, jak je projekt plněn po časové i finanční stránce.

Chcete si přečíst více o tom, jak správně řídit projekty? Přejděte na naše články!

 Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz      

 Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme:
+420 597 403 403 | obchod@kvados.cz

Kontaktujte nás