EKONOMIKA

OBĚH KORESPONDENCE V PODATELNĚ

Pošta na jednom místě – Automatický řízený oběh – Přidělení řešitele – respektování firemních pravidel – Dohledatelnost zásilek – Pomoc s fakturací

Modul podatelna představuje kompletní správu přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které podléhá předepsaným firemním pravidlům a splňuje tak požadavky na rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí.

 • pomocí správného nastavení postupů a digitalizaci šetří čas a náklady spojené s tiskem a ukládáním do šanonů
 • máte kontrolu nad všemi činnostmi podatelny
 • důvěrné informace jsou v systému v bezpečí
 • už se vám nestane, že byste ztratili poštu nebo ji chybně založili

Podatelna je navíc napojena na datové schránky ISDS, takže komunikace se státními institucemi, úřady a právnickými subjekty je nyní snadnější.

 

SPRÁVA OBJEDNÁVEK

Vytvoření objednávky – Schválení/zamítnutí – Odeslání objednávky – Potvrzení dodavatelem – Realizace objednávky – Částečné dodání – Vyřízení námitek – Stornování

Zavádíme jednotnou evidenci všech vystavených objednávek napříč celou společností a řídíme tak proces od jejich vystavení až po samotné dodání objednaného zboží nebo služby. Tyto procesy ovlivňují interní směrnice pro schvalování, popř. podpisový řád.

 • zapomeňte na papírový oběh dokumentů
 • kdykoliv máte přehled o objednávce a jejím aktuálním stavu
 • položky objednávky jsou propojené s katalogem sortimentu
 • vyhledávání v objednávkách je velice snadné díky předem zadaným kritériím
 • systém hlídá celý proces a rozesílá notifikace
 • nad objednávkou můžete provádět mnoho úkonů – akceptovat, stornovat či vrátit k doplnění
 • každý procesní krok je doplněn o příslušný úkol, na nic tak nezapomenete

  SCHVALOVÁNÍ FAKTUR

  Pořízení faktury pomocí průvodce – Propojení s objednávkou – Věcné schvalování faktur – Vyřízení námitek – Přenos faktury do ERP

  Získejte přehled o přijatých fakturách napříč celou společností. Modul slouží pro řízení jejich oběhu od elektronizace faktury až po schválení přijatých faktur, především těch režijních. Pozitivním přínosem na cestě k automatizaci je nastavení vlastních vnitrofiremních procesů tak, aby nedocházelo k nekorektnímu schvalování. Díky tohoto modulu se zrychlí proces a zlevní náklady na administrativu.

  • máte kontrolu nad všemi fakturami a jednotlivými fázemi procesu
  • systém nahrazuje papírové košilky pro likvidaci faktur
  • pro případ auditu budete připraveni, pomocí systému lze prokazovat správnost procesu
  • máte zároveň podklad k daňové evidenci (cizí měny, rekapitulace, samozdanění)
  • celé procesní řízení je založeno na úkolech, které vycházejí z jednotlivých fází schvalovacího kola

    Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz      

    Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme:
   +420 597 403 403 | obchod@kvados.cz

   Kontaktujte nás