Neutíká vám čas na poradách mezi prsty?

Zpět na články Proč je pro člověka tak důležité sledovat hodiny? Zběsilý úprk hodinových ručiček udává rytmus naší každodennosti a budí dojem, že jsme vždy dva kroky za ním. Vnímání času bývá velice subjektivní, často se v něm doslova ztrácíme. Potkávat se bez jasně...

CO MÁ BÝT VÝSTUPEM Z PORADY? PŘECE ÚKOL!

Zpět na články Úkolování je nejčastějším výsledkem každé porady: úkoly jsou měřitelné a schopnost sledovat jejich plnění je klíč k úspěchu. Ano, jedním z dalších cílů bylo mít v průběhu porady kdykoliv možnost vytvořit úkol pro jakoukoliv osobu nebo skupinu. A...

ROZDĚLENÍ ROLÍ NA PRACOVNÍ PORADĚ

Zpět na články Byť je příprava na poradu velmi důležitá, klíčová je realizace. Popíšeme si základní rozdělení rolí na poradě. Organizátor Osoba, která poradu naplánovala. Měla by: Udržovat téma vzhledem k probíranému bodu programu. Usměrňovat zbytečné diskuze na...

CELÝ PRACOVNÍ PROCES JE PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Zpět na články “Nezapomeň mi schválit ten cesťák,“ volá na vás kolega ráno na chodbě. Pak otevřete e-mail a už se to na vás řítí: tohle je třeba vyřešit, přeposlat, zadat, termín už hoří. Úkoly a zase úkoly.   Celý pracovní proces je bez nadsázky plnění úkolů....

JAK NA PŘÍPRAVU PRACOVNÍ PORADY?

Zpět na články Pravděpodobně každý z nás už zažil poradu, kdy odpočítával minuty do jejího konce. Důvodů může být spousta a my si pojmenujeme ty nejčastější:Jste účastníky porady, která se vás vůbec netýká.Neznáte cíl porady, protože organizátor zanedbal přípravu.Na...

Business Process Management (BPM)

Zpět na články Jaké jsou nejdůležitější faktory, které je třeba zohlednit při výběru nástrojů pro Business Process Management a čím mohou být nástroje BPM prospěšné při procesu digitalizace? Máme pro vás několik užitečných tipů.Jak správně vybrat BPM?Nejdůležitějším...
Kontaktujte nás